Pojęcia kredytu oraz pożyczki w mowie potocznej funkcjonują niemal zamiennie. Używając któregokolwiek z tych określeń, zawsze ma się na myśli pożyczenie pewnej sumy pieniędzy, jednakże kredyt i pożyczka to całkiem inne formy zaciągania długu, zarówno w kontekście prawnym jak i ekonomicznym."/>

Najnowsze porady finansowe

 Chciałabym skrócić czas spłaty zaciągniętego kilka lat temu kredytu konsolidacyjnego pod hipotekę na 30 lat do 15–20 lat. Oczywiście wiem...

Bardzo zależy mi, aby gdzieś dostać pożyczkę na spłatę chwilówek. Problemem może być brak zdolności kredytowej. Czy jest szansa otrzymać kredyt na s...

Kredyt a pożyczka- różnice i ich skutki.

Pojęcia kredytu oraz pożyczki w mowie potocznej funkcjonują niemal zamiennie. Używając któregokolwiek z tych określeń, zawsze ma się na myśli pożyczenie pewnej sumy pieniędzy, jednakże kredyt i pożyczka to całkiem inne formy zaciągania długu, zarówno w kontekście prawnym jak i ekonomicznym. Podstawową różnicą jest fakt, iż pożyczki może udzielić każdy- zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Uprawnienia do udzielania kredytów mają z kolei jedynie banki, które są  pod nadzorem kredytowym Komisji Nadzoru Finansowego. Środki finansowe, które są przedmiotem kredytu, nie są własnością banku, lecz należą do jego klientów, którzy wcześniej je w nim zdeponowali. W przypadku pożyczki natomiast, prawnym wymogiem jest, aby pożyczkodawca był właścicielem pieniędzy, które pożycza. Kredyt zawsze określony jest na konkretny czas, po którym musi zostać spłacony, w przypadku pożyczki może być ona nawet bezterminowa. 

Istotnym zagadnieniem jest także swoboda wydatkowania pieniędzy, nabytych w drodze zaciągnięcia długu. Kredyt może być udzielony jedynie na konkretny cel i w przypadku, gdy kredytobiorca spożytkuje pieniądze w inny sposób niż było to ujęte w umowie kredytowej, może zostać ona zerwana przez bank z jednoczesnym wymogiem natychmiastowej spłaty całości kredytu.  Wyjątkiem mogą być jedynie: kredyt konsumpcyjny lub kredyt gospodarczy, bo w tych przypadkach swoboda gospodarowania środkami pozyskanymi z kredytu jest o wiele większa. Ze względu na koszty kredytu oraz pożyczki, należy wspomnieć, że pożyczka może zostać udzielona bezpłatnie, nie można za to wyobrazić sobie sytuacji w której bank będzie skłonny udzielić kredytu za darmo, bowiem banki prowadzą działalność komercyjną, a pieniądze z których udzielane są kredyty, także wiążą się z określonym kosztem ich pozyskania. Koszt kredytu wyraża się w  jego oprocentowaniu i/lub prowizji banku pobieranej za udzielenie kredytu.

W fizycznym wymiarze obu zdarzeń finansowych, należy także wspomnieć, że pożyczka ma charakter gotówkowy, a w przypadku kredytu pożyczane pieniądze to jedynie zapis na rachunku bankowym, przy czym bank nie musi posiadać fizycznie gotówki którą jest przedmiotem kredytu, lecz może użyczyć w drodze kredytu większej sumy, niż faktycznie posiada w swoich aktywach, co nazywa się procesem kreacji pieniądza. Z tego też powodu, przy korzystaniu z finansowania za pomocą kredytu, nie można liczyć na fizyczną wypłatę gotówki, lecz na formę przelewu, czyli dopisania kwoty kredytu do rachunku bankowego kredytobiorcy. Należy pamiętać, że umowa kredytowa musi zawsze mieć charakter pisemny, co jest uregulowane w zapisach prawnych, w przypadku pożyczki nie ma takich wymogów, lecz zaleca się aby pożyczki na sumę większą niż 500 zł były spisane na papierze.


Komentarze
Napisz komentarz
Podpis:
Miejscowość:
Treść:

Komentarze moderowane!

Alior Bank
Bank BPS
Bank Pocztowy
BGŻ BNP Paribas
BGŻOptima
BOŚ Bank
BZ WBK
Citi Handlowy
Crédit Agricole
Deutsche Bank
Eurobank
FM Bank
Getin Bank
Idea Bank
ING Bank
Inteligo
mBank
Millennium Bank
Nest Bank
Plus Bank
PKO BP
Raiffeisen/POLBANK
Santander Consumer Bank
T-Mobile Usługi Bankowe
Toyota Bank
Volkswagen Bank-direct
Bank BGŻ
Bank BPH
MultiBank
Getin Online
Meritum Bank
Expander
Akredo
© Copyright by kredytjuz.pl, 2013-2016